Lütfen bekleyiniz...

İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

2023 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemde Uygulanacak Asgari Ücret Belirlendi

Haber Tarihi: 24.06.2023

* 01.07.2023 Tarihinde yürürlüğe girecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı, 24.06.2023 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Tebliğ ile,

- İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/7/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasında 447,15 Türk Lirası (dört yüz kırk yedi lira on beş kuruş) olarak tespit edilmiştir.

* Mezkûr Tebliğ’e aşağıda yer verilmiştir;

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesı’nin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 13/06/2023 tarihinde başladığı çalışmalarını 20/06/2023 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı üç toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine,

2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/7/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasında 447,15 Türk Lirası (dört yüz kırk yedi lira on beş kuruş) olarak tespitine,

3) Asgari ücret desteğinin 2023 yılı Temmuz İlâ Aralık döneminde 500 Türk Lirası (beş yüz lira) olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine,

4) İş bu Kararın, 1/7/2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmî Gazete’de yayımlanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

GEREKÇE

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; 1/7/2023 ilâ 31/12/2023 tarihleri arasında 447,15 Türk Lirası (dört yüz kırk yedi lira on beş kuruş) olarak belirlemiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca tespit edilen asgari ücretin 1/7/2023 tarihinde yürürlüğe gireceği öngörülmüştür.