Lütfen bekleyiniz...

İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar İle Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları

 

İDARİ PARA CEZALARI

CEZA MİKTARI
(TL)

2017

CEZA MİKTARI
(TL)

2018

CEZA MİKTARI
(TL)

2019

 CEZA MİKTARI

(TL)

2020

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için

6.229

7.130

8.821

10.214,00

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya

2.491

2.851

3.527

4.327,07

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya

4.983

5.704

7.057

8.651,69

Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

415

475

587

720,77