Lütfen bekleyiniz...

İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 01.12.2020 Kısa Çalışma Başvuru Süresi Uzatıldı
2 16.11.2020 Haftanın Kararı (16.11.2020)
3 11.11.2020 Güven İlişkisinin Bozulduğu Gerekçesiyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı İhlal Edilmiştir
4 27.10.2020 Kısa Çalışma Ödeneği ve İşten Çıkarma Yasağı İki Ay Daha Uzatıldı
5 19.10.2020 Haftanın Kararı (19.10.2020)
6 14.10.2020 Çalışanın Kurumsal E-posta Hesabının İncelenerek İş Akdinin Feshedilmesi Nedeniyle Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı ve Haberleşme Hürriyeti İhlal Edilmiştir
7 29.09.2020 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Belirsiz Alacak Davaları ile İlgili, Kararın Yayınından Önce Açılan Davalarda Her İki Daire Görev Alanına Giren Bölgelerde Verilen Kararlar Bakımından Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ile Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin Önceki Uygulamalarına Devam Edileceğine Karar Verdi
8 21.09.2020 Haftanın Kararı (21.09.2020)
9 04.09.2020 İşten Çıkarma Yasağı İki Ay Daha Uzatıldı
10 31.08.2020 Kısa Çalışma Ödeneği İki Ay Daha Uzatıldı
11 24.08.2020 Haftanın Kararı (24.08.2020)
12 14.08.2020 Güven İlişkisinin Bozulduğu Gerekçesiyle İş Sözleşmesine Son Verilmesi Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı İhlal Edilmemiştir
13 14.08.2020 İşe İade Davalarının Esasları İncelenmeden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkeme Hakkı İhlal Edilmiştir
14 04.08.2020 Haftanın Kararı (04.08.2020)
15 31.07.2020 Kısa Çalışma Ödeneği ve İşten Çıkarma Yasağı Bir Ay Daha Uzatıldı
16 28.07.2020 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
17 20.07.2020 Haftanın Kararı (20.07.2020)
18 08.07.2020 “Yurt İçine/Yurt Dışına Sefer Yapan Tır Şoförlerine Her Sefere Çıktıklarında Ödenen Paranın Harcırah/Yolluk veya Ücret/Prim Niteliğinde Olup Olmadığı, Kıdem Tazminatı ve Prime Esas Kazancın Hesabında Dikkate Alınıp Alınmayacağı” Konusunda İçtihatların Birleştirilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar Yayınlandı
19 08.07.2020 Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 13, 19, 20, 21 ve 22. Hukuk Daireleriyle 17, 18 ve 20. Ceza Dairelerinin Kapatılmasına Karar Verdi
20 06.07.2020 2020 Temmuz Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi
21 30.06.2020 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706) Yayınlandı
22 30.06.2020 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2707) Yayınlandı
23 29.06.2020 Haftanın Kararı (29.06.2020)
24 26.06.2020 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
25 01.06.2020 Haftanın Kararı (01.06.2020)
Sayfada 25 Kayıt Toplam 5 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor