Lütfen bekleyiniz...

İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

İşçinin Devamsızlık Yapması - İhtarname

İhtarname
İşçinin Devamsızlık Yapması - İhtarname İHTARNAME   İHTAR EDEN                  : (Şirket Unvan, Şirket Yetkilisi, Adres) VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres) MUHATAP                      : (Adı Soyadı, T.C No., Adres) KO...

İş Başvurusunda Bulunan Adaylar İçin Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyan Formu

Yazışma / Form
İş Başvurusunda Bulunan Adaylar İçin Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyan Formu     AYDINLATMA METNİ                                                                6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, kişinin özgeç...

Yardımcı Yönetmen Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Sözleşme
Yardımcı Yönetmen Belirli Süreli İş Sözleşmesi Madde 1 – Taraflar Aşağıda isim/unvan ve adresi yazılı bulunan işveren ile işçi arasında serbest iradeleri ve belirtilen şartlar dâhilinde belirli süreli iş sözleşmesi düzenlenmiştir. İşveren: Adı So...

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Talebi - İhtarname

İhtarname
Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Talebi - İhtarname İHTARNAME KEŞİDECİ : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ : Av.(Ad, Soyad, Adres) MUHATAP : (İşyeri Unvanı, Adres) KONU : Aşağı...

İşçinin Mobbing Sebebiyle İş Akdini Feshi - İhtarname

İhtarname
İşçinin Mobbing Sebebiyle İş Akdini Feshi - İhtarname İHTARNAME KEŞİDECİ : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ : Av.(Ad, Soyad, Adres) MUHATAP : (İşyeri Unvanı, Adres) KONU : İşy...

İşçi Fazla Çalışma Muvafakatnamesi

Yazışma / Form
İşçi Fazla Çalışma Muvafakatnamesi  ….. ……….. MÜDÜRLÜĞÜNE                   ……………………….. (T.C.No) SGK Sicil numarası ile çalışmakta olduğum ……………………… ………………………………unvanlı işyerinde, …… İşverenin gerekli gördüğü zamanlarda Hafta tatili, Resmi ve Di...

Geçici İş Sözleşmesi

Sözleşme
Geçici İş Sözleşmesi Madde 1 – Taraflar Aşağıda isim/unvan ve adresi yazılı bulunan geçici işçi veren işveren ile geçici işçi alan işveren arasında serbest iradeleri ve belirtilen şartlar dâhilinde geçici süreli iş sözleşmesi düzenlenmiştir. Geçic...

Deneme Süreli İş Sözleşmesi

Sözleşme
Deneme Süreli İş Sözleşmesi Madde 1 – Taraflar Aşağıda isim/unvan ve adresi yazılı bulunan işveren/işveren vekili ile işçi arasında serbest iradeleri ve belirtilen şartlar dâhilinde deneme süreli iş sözleşmesi düzenlenmiştir. İşveren/İşveren Vekil...

Alt İşverenlik (Taşeron) Sözleşmesi

Sözleşme
Alt İşverenlik (Taşeron) Sözleşmesi Madde 1 – Taraflar Bu sözleşme … unvanlı işveren ile … unvanlı işveren arasında yapılan alt işverenlik sözleşmesidir. Bu sözleşmede … işveren asıl işveren … işveren alt işveren olarak anılacaktır. Asıl işverenin...

Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi

Sözleşme
Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi Aşağıda isim/unvan ve adresi yazılı bulunan işveren/işveren vekili ile işçi arasında serbest iradeleri ve belirtilen şartlar dâhilinde “Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi” düzenlenmiştir. Madde 1 – Taraflar İşv...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 25 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor