Lütfen bekleyiniz...

İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Literatür

Yayın

Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (7) Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (1) Ankara Barosu Dergisi (29) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (34) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (22) Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul (1) Aydın İktisat Fakültesi Dergisi (7) Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi (3) Çalışma İlişkileri Dergisi (92) Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (3) Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi (2) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (7) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (50) Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (12) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (26) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (71) Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi (4) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (6) Gazi İktisat ve İşletme Dergisi (27) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (22) Gaziantep University Journal of Social Sciences (22) Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi (5) Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi (5) Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (11) International Journal of Legal Progress (1) İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (5) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (19) İstanbul İktisat Dergisi (64) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (37) İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi (8) Journal of Economy Culture and Society (27) Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi (69) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2) Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi (2) Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi (2) Legal Hukuk Dergisi (41) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (459) Legal Mali Hukuk Dergisi (16) Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi (8) Legal Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi (50) Maliye Araştırma Merkezi Konferansları (7) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (12) Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi (2) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (7) Mülkiye Dergisi (25) Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (8) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1) Sosyal Çalışma Dergisi (4) Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (43) Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (280) Tıp Hukuku Dergisi (2) Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (6) Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi (1)

Tarih

Yıl

Yıllık İzinde İken Hastalık Raporu Alan İşçi; İzinle Çakışan Raporlu Gün Sayısı Kadar İznini Uzatabilir mi?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2024
Yıllık İzinde İken Hastalık Raporu Alan İşçi; İzinle Çakışan Raporlu Gün Sayısı Kadar İznini Uzatabilir mi? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu      Yayın Tarihi: 17.07.2024 Yıllık izin Anayasal temeli olan işçinin ücretli dinlenme hakkıdır. Bu haktan va...
İşçi İşveren Yıllık İzin Hastalık Raporu İş Hukuku

Genel Tatil Olan Bayram Gününe Rastlayan Mazeret İzni Nasıl Kullandırılmalıdır?

Legal BlogLütfi İNCİROĞLU Yıl 2024
Genel Tatil Olan Bayram Gününe Rastlayan Mazeret İzni Nasıl Kullandırılmalıdır? Yazar Adı: Lütfi İNCİROĞLU            Yayın Tarihi: 20.06.2024 İşçilerin yıllık ücretli izin hakkının dışında işin gereklerinden kaynaklanmayan ve kendi özel yaşamla...
İşçi İşveren Genel Tatil Bayram Günü Mazeret İzni

Bayram Günü Çalıştırılan İşçilerle İlgili Bilinmesi Gereken 10 Temel Esas Nedir?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2024
Bayram Günü Çalıştırılan İşçilerle İlgili Bilinmesi Gereken 10 Temel Esas Nedir? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 12.06.2024 Ulusal bayram ve genel tatiller, 2429 sayılı Ulusal Bay­ram ve Genel Tatiller Hakkında Yasayla düzenlenmiştir. G...
İşçi İşveren Bayram Günü Çalıştırılan İşçiler Temel Esaslar

Deneme Süreli İş Sözleşmesi

Legal BlogAvukat Orhan RüzgarYıl 2024
Deneme Süreli İş Sözleşmesi Yazar Adı: Avukat Orhan Rüzgar      Yayın Tarihi: 10.06.2024 DENEME SÜRESİ İşçi ve işverenin huzur ve barış içinde çalışabilmeleri için, tarafların karşılıklı olarak birbirlerine saygı ve güven duymaları gerekir. İşç...
İşçi İşveren İş Sözleşmesi Deneme Süreli İş Sözleşmesi

İş Kanunu’na Göre, İşçi Yıllık İznini Dilediği Zaman Kullanabilir mi?

Legal BlogLütfi İNCİROĞLUYıl 2024
İş Kanunu’na Göre, İşçi Yıllık İznini Dilediği Zaman Kullanabilir mi? Yazar Adı: Lütfi İNCİROĞLU            Yayın Tarihi: 05.06.2024 İşçi her hizmet yılına karşılık, hak kazandığı yıllık üc­retli iznini, gelecek hizmet yılı içinde kullanır (İşK ...
İş Kanunu İşçi İşveren Yıllık İzin

Aynı Gruba Bağlı Şirketlerde Çalışanın Kıdem Tazminatına Esas Süresi Birleştirilebilir mi?

Legal BlogLütfi İNCİROĞLUYıl 2024
Aynı Gruba Bağlı Şirketlerde Çalışanın Kıdem Tazminatına Esas Süresi Birleştirilebilir mi? Yazar Adı: Lütfi İNCİROĞLU            Yayın Tarihi: 29.05.2024 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işçinin kıdem tazminatına esas en az bir yıllık çalışması ay...
Aynı Gruba Bağlı Şirketler Kıdem Tazminatı İşçi İşveren

Evde Yaşlı, Hasta ve Çocuk Bakımı Yapan Kimse İş Kanunu Kapsamında mıdır?

Legal BlogLütfi İNCİROĞLUYıl 2024
Evde Yaşlı, Hasta ve Çocuk Bakımı Yapan Kimse İş Kanunu Kapsamında mıdır? Yazar Adı: Lütfi İNCİROĞLU            Yayın Tarihi: 22.05.2024 4857 sayılı İş Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, ev hizmetlerinde çalışanlar kanun kapsam...
Evde Yaşlı Hasta ve Çocuk Bakımı Yapan Kimse İş Kanunu Kapsamı İşçi İşveren Ev Hizmetleri

İş Sözleşmesinin İkale Yolu ile Sonlandırılması

Legal BlogAvukat Orhan Rüzgar Yıl 2024
İş Sözleşmesinin İkale Yolu ile Sonlandırılması Yazar Adı: Avukat Orhan Rüzgar    Yayın Tarihi: 20.05.2024 İKALE SÖZLEŞMESİ İkale, Arapça bir sözcük olup, Türkçe karşılığı pazarlığın bozulması ya da daha önce var olan bir sözleşmenin tarafların...
İşçi İşveren İş Sözleşmesi İkale

Genel Tatil Gününün Hafta Tatiline Rastlaması Halinde Hangi Ücret Ödenir?

Legal BlogLütfi İNCİROĞLU Yıl 2024
Genel Tatil Gününün Hafta Tatiline Rastlaması Halinde Hangi Ücret Ödenir? Yazar Adı: Lütfi İNCİROĞLU            Yayın Tarihi: 15.05.2024 Uygulamada gerek cezaların yetersiz kalması gerekse iş­çi ve işverenlerin ihtiyaçları nedeniyle Kanuna aykır...
Genel Tatil Günü Hafta Tatili Ücret İşçi İşveren

İş Güvenliğinden Doğan Sorumluluk Sorumsuzluk Anlaşması ile Bertaraf Edilebilir mi?

Legal BlogLütfi İNCİROĞLU Yıl 2024
İş Güvenliğinden Doğan Sorumluluk Sorumsuzluk Anlaşması ile Bertaraf Edilebilir mi? Yazar Adı: Lütfi İNCİROĞLU            Yayın Tarihi: 08.05.2024 İşverenin işçiye ve yakınlarına karşı sorumluluğunun ya­nısıra Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı da s...
İşçi İşveren İş Güvenliği İş Güvenliğinden Doğan Sorumluluk Sorumsuzluk Anlaşması
Sayfada 10 Kayıt Toplam 190 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor