Lütfen bekleyiniz...

İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Literatür

Yayın

Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (7) Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (1) Ankara Barosu Dergisi (29) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (34) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (22) Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul (1) Aydın İktisat Fakültesi Dergisi (7) Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi (3) Çalışma İlişkileri Dergisi (92) Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (3) Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi (2) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (7) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (50) Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (12) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (26) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (71) Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi (4) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (6) Gazi İktisat ve İşletme Dergisi (11) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (22) Gaziantep University Journal of Social Sciences (13) Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi (5) Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi (4) Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (10) International Journal of Legal Progress (1) İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (5) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (9) İstanbul İktisat Dergisi (62) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (37) İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi (8) Journal of Economy Culture and Society (20) Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi (17) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2) Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi (2) Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi (2) Legal Hukuk Dergisi (41) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (459) Legal Mali Hukuk Dergisi (16) Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi (8) Legal Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi (50) Maliye Araştırma Merkezi Konferansları (5) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (12) Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi (2) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (7) Mülkiye Dergisi (24) Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (8) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1) Sosyal Çalışma Dergisi (4) Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (43) Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (280) Tıp Hukuku Dergisi (2) Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (6) Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi (1)

Yazar

Tarih

Yıl

İstifa Dilekçesini Onaylayıp İşleme Koyan İşveren, İşçiden İhbar Tazminatı İsteyebilir mi?

Legal BlogLütfi İNCİROĞLUYıl 2024
İstifa Dilekçesini Onaylayıp İşleme Koyan İşveren, İşçiden İhbar Tazminatı İsteyebilir mi? Yazar Adı: Lütfi İNCİROĞLU            Yayın Tarihi: 21.02.2024 İşçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim öneli tanımaksızın iş sözleşmesini feshi, i...
İşçi İşveren İstifa Onay İhbar Tazminatı

12 Saat Çalışıp 24 Saat Dinlenen İşçi Hafta Tatiline Hak Kazanabilir mi?

Legal BlogLütfi İNCİROĞLUYıl 2024
12 Saat Çalışıp 24 Saat Dinlenen İşçi Hafta Tatiline Hak Kazanabilir mi? Yazar Adı: Lütfi İNCİROĞLU            Yayın Tarihi: 14.02.2024 Uygulamada işin niteliğinden kaynaklanan bazı işlerde 12 saat çalışma 24 saat dinlenme; 24 saat çalışma 24 sa...
İşçi İşveren Hafta Tatili 12 Saat Çalışıp 24 Saat Dinlenmek İş Kanunu

Avans İzin Kullanan İşçi İşyerinden Ayrıldığında, Kullandığı İzin Mahsup Edilebilir mi?

Legal BlogLütfi İNCİROĞLUYıl 2024
Avans İzin Kullanan İşçi İşyerinden Ayrıldığında, Kullandığı İzin Mahsup Edilebilir mi? Yazar Adı: Lütfi İNCİROĞLU Yayın Tarihi: 01.02.2024 / İş mevzuatında avans izni düzenleyen doğrudan bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla avans iznin nasıl kul...
İşçi İşveren İzin Avans İzin İznin Mahsup Edilmesi

Çalışılmayan Tatil Günlerinde İş Arama İzni Verilebilir mi?

Legal BlogLütfi İNCİROĞLUYıl 2024
Çalışılmayan Tatil Günlerinde İş Arama İzni Verilebilir mi? Yazar Adı: Lütfi İNCİROĞLU            Yayın Tarihi: 24.01.2024 4857 sayılı İş Kanunu’nun 27 nci maddesine göre, işçiye bildirim süresi içinde iş arama imkânı tanınmıştır. Bu kapsamda, i...
İşçi İşveren İş Arama İzni Bildirim Süresi

İş Kazalarında Zamanaşımı Başlangıcı ve Süresi (Beginning and Duration of Statute of Limitations for Work Accidents)

Legal BlogAvukat Orhan RÜZGARYıl 2024
İş Kazalarında Zamanaşımı Başlangıcı ve Süresi (Beginning and Duration of Statute of Limitations for Work Accidents) Yazar Adı: Avukat Orhan RÜZGAR Yayın Tarihi: 22.01.2024 ÖZ Resmi Gazete’nin 24.10.2023 tarih ve 32349 sayısında yayınlanan Anay...
Haksız Fiil İş Kazası Zamanaşımı Sözleşme Zamanaşımı Adil Yargılanma Hakkı Mahkemeye Erişim Hakkı

İşçinin Temel Ücreti Düşürülüp, Ücret Eklerinin Artırılması Esaslı Değişiklik Sayılır mı?

Legal BlogLütfi İNCİROĞLUYıl 2024
İşçinin Temel Ücreti Düşürülüp, Ücret Eklerinin Artırılması Esaslı Değişiklik Sayılır mı? Yazar Adı: Lütfi İNCİROĞLU            Yayın Tarihi: 17.01.2024 4857 sayılı İş Kanunu, yasal olarak günlük ve haftalık çalışma sürelerinin daha aşağı sınırl...
İşçi İşveren Temel Ücretin Düşürülmesi Ücret Eklerinin Artırılması Esaslı Değişiklik İş Kanunu

İşverence Ücretlerin Düzensiz ve Gecikmeli Ödenmesi Haklı Fesih Nedeni midir?

Legal BlogLütfi İNCİROĞLUYıl 2024
İşverence Ücretlerin Düzensiz ve Gecikmeli Ödenmesi Haklı Fesih Nedeni midir? Yazar Adı: Lütfi İNCİROĞLU            Yayın Tarihi: 10.01.2024 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32 nci maddenin ilk fıkrasında, ge­nel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşı...
İşçi İşveren Ücret Ücretlerin Düzensiz ve Gecikmeli Ödenmesi Haklı Fesih

İşe İade Sonrası İşe Başlatılmayan İşçinin Alacaklarının Hesaplanması

Legal BlogAvukat Orhan RÜZGARYıl 2024
İşe İade Sonrası İşe Başlatılmayan İşçinin Alacaklarının Hesaplanması Yazar Adı: Avukat Orhan RÜZGAR Yayın Tarihi: 08.01.2024 I-İŞE İADE 1-İşe İade Süreci İşe iade süreci 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18, 19, 20 ve 21’inci maddelerinde düzenlenmi...
İşçi İşveren İşe İade İşe Başlatılmayan İşci Alacak Hesaplama

İşçinin mahkumiyete dayalı devamsızlığında fesih için bildirim süresi kadar beklenmeli midir?

Legal BlogLütfi İNCİROĞLUYıl 2024
İşçinin mahkumiyete dayalı devamsızlığında fesih için bildirim süresi kadar beklenmeli midir? Yazar Adı: Lütfi İNCİROĞLU            Yayın Tarihi: 03.01.2024 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/V numaralı bendinde işçinin gö­zaltına alınması veya tutukl...
İşçi İşveren İşçinin Mahkumiyeti Devamsızlık Haklı Fesih Bildirim Süresi

Mesai Saatleri Dışında Kişisel Gelişim Eğitimi Verilen İşçi Fazla Çalışma Ücreti Talep Edebilir mi?

Legal BlogLütfi İNCİROĞLUYıl 2023
Mesai Saatleri Dışında Kişisel Gelişim Eğitimi Verilen İşçi Fazla Çalışma Ücreti Talep Edebilir mi? Yazar Adı: Lütfi İNCİROĞLU            Yayın Tarihi: 20.12.2023 Uygulamada işverenlerin, işçilerin performansını artırmak, işçilere nitelik kazand...
İşçi İşveren Fazla Çalışma Ücreti Kişisel Gelişim Eğitimi
Sayfada 10 Kayıt Toplam 178 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor