Lütfen bekleyiniz...

İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Hukuk Haberleri

7495 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı Anayasa Mahkemesi Manisa’nın Soma İlçesinde Yer Alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe Ocaklarında Çalışan İşçilerin Kıdem ve/veya İhbar Tazminatlarının Kurum Tarafından Ödenmesi İçin Bu İşçilerin Sözleşmelerinin 13/5/2014 Tarihinden Sonra Feshedilmiş Olması Gerektiği Kuralının İptaline Karar Verdi 2024 Yılı Asgari Ücreti Belirlendi İş Sözleşmesinin Feshi Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı ve İfade Özgürlüğü İhlal Edilmiştir Haftanın Kararı; İş Sözleşmesinin Devamı Süresince Oturdukları Yere Kadar Gelen Servis Güzergahının İşverence Tek Taraflı Olarak Değiştirilmesi İşçi Aleyhine Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Niteliğindedir (18.10.2023) Haftanın Kararı; İşçinin Arabulucuya Başvurusu Sonucu Düzenlenen Son Tutanakta, İşverenin Karşı Dava Konusu Yaptığı Alacak Kaleminin Yer Alması Dava Şartının Yerine Getirilmesi İçin Yeterli Olup İşverenin Ayrı Bir Arabuluculuk Başvurusu Yapması Şart Değildir (13.09.2023) Haftanın Kararı; Gününde Ödenmeyen Fazla Çalışma Ücretine En Yüksek Mevduat Faizinin Uygulanması Gerekir (26.07.2023) 2023 Yılı İkinci Dönem Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi 2023 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemde Uygulanacak Asgari Ücret Belirlendi Haftanın Kararı; Tanıkla İspat Edilen Fazla Çalışma Ücreti Alacağında, İşveren Tarafından Fazla Çalışma Açıklaması ile Yapılan Ödemelerin, Hesaplanan Fazla Çalışma Alacağından Makul Oranda İndirim Yapıldıktan Sonra Mahsup Edilmesi Gerekir (31.05.2023) Tüm Hukuk Haberleri >>

Mevzuattaki Son Değişiklikler

23.02.2024 / İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8188) 04.02.2024 / İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.02.2024 / İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.02.2024 / İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.02.2024 / İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.02.2024 / İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.02.2024 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.01.2024 / Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.01.2024 / Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.12.2023 / Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>